Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 4390 [X]

Grodzisk, dnia 29 sierpnia 2010 r.

Uchwała Izb Połączonych(4/2010)

w sprawie wyrażenia dezaprobaty wobec zmiany dekretu o sukcesji.

§1Izby Połączone wyrażają dezaprobatę wobec niespodziewanego ograniczenia przez Koronę uprawnień Sejmu Księstwa Sarmacji. Szczególne oburzenie Wysokich Izb wywołuje termin wydania nowych regulacji oraz to, że zostały przyjęte w następstwie złożonego do Laski Marszałkowskiej wniosku, związanego z uchyloną obecnie możliwością orzekania czasowej niezdolności Księcia do sprawowania funkcji. Działanie takie można uznać za pogwałcenie standardów przyjętych w Księstwie Sarmacji.

Pragniemy podkreślić przy tym powody, które przemawiały za koniecznością rozważenia zastosowania uchylonych przepisów. Chodzi przede wszystkim o brak decyzji Korony w sprawie Ustawy Konstytucyjnej o rządzie, przewlekłą nieobecność Księcia oraz kontrowersyjne i niezgodne z deklaracjami Korony działania Regenta.

 

§2


Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk O’Neill
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny