Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 4470 [X]

Grodzisk, dnia 8 listopada 2010 r.

Uchwała Izb Połączonych(5/2010)

w sprawie zatwierdzenia rozporzadzenia

§ 1.

Izby Połączone zatwierdzają Rozporządzenie Kanclerza o zasadach wynagradzania funkcjonariuszy państwowych o treści w załączniku.

§ 2.

Uchwała jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

Załącznik

Rozporządzenie Kanclerza o zasadach wynagradzania funkcjonariuszy państwowych

Art. 1.

Rozporządzenie określa tryb, warunki i zasady wypłacania wynagrodzeń funkcjonariuszom państwowym.

Art. 2.

  1. Wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych wypłacane są za pośrednictwem systemu informatycznego Rządu Jego Książęcej Mości na żądanie funkcjonariusza lub — jeżeli niemożliwe jest zapewnienie wypłaty na żądanie funkcjonariusza — przez ministra, w ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia miesiąca, za który wypłacane jest wynagrodzenie.
  2. Wysokość wynagrodzeń funkcjonariuszy państwowych określa załącznik.

Art. 3.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Zaległe wynagrodzenia parlamentarzystów od dnia 5 lutego 2010 r. zostaną wypłacone według stawki 50 lt za każdy rozpoczęty dzień sprawowania funkcji.

Załącznik
Wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych
za dzień sprawowania funkcji

Wynagrodzenie za dzień sprawowania funkcji państwowej
Książę 450 lt
Regent, Marszałek Izby Senatorskiej, Kanclerz 350 lt
Minister, sędzia Sądu Najwyższego, prefekt 270 lt
Sekretarz Stanu 165 lt
Marszałek Izby Poseleskiej, Dyrektor Instytutu Edukacji Sarmackiej, Redaktor Naczelny Bramy Sarmackiej 100 lt
Senator, poseł 60 lt

(—) Jack diuk Korab
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny