Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawnePostanowienia i zarządzenia, poz. 4703 [X]

Grodzisk, dnia 22 czerwca 2011 r.

Decyzja Ministra Nauki 1/2011

o akredytacji uczelni (uchylony)

(Utraciła moc w związku z Ustawą Sejmu nr 147 o uchyleniu i zmianie niektórych ustaw z dnia 5 marca 2012 r.)

Na podstawie art. 4 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 511
o tytułach zawodowych oraz stopniu naukowym i tytule naukowym z dnia 13 listopada 2008
niniejszym dokonuję akredytacji Głodującego Uniwersytetu Krzysztofa Putry, a w szczególności jego sarmackiej filii - Uniwersytetu Krzysztofa Putry - KS (http://fc.sarmacja.org/viewforum.php?f=198).

(-) Arcyksiąże Wojciech Hergemon,
Minister Nauki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny