Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 472 [X]

Grodzisk, dnia 27 maja 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 287

o Kasztelanii Czarnoleskiej (uchylony)

Art. 1.

Miasto Koronne Czarnolas wraz z bezpośrednio przyległymi ośmioma terenami tworzy Kasztelanię Czarnoleską.

Dokonano sprostowania błędu w art. 1, polegającego na omyłkowym użyciu słowa „dziewięcioma”.

Art. 2.

Kasztelania Czarnoleska stanowi terytorium Miasta Koronnego Czarnolasu w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.

Art. 3.

Burmistrz Miasta Koronnego Czarnolasu może posługiwać się tytułem Kasztelana Czarnoleskiego.

Art. 4.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof J. diuk Kowalczykowski,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny