Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 479 [X]

Grodzisk, dnia 28 maja 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji

o zmianie Statutu Miasta Koronnego Czarnolasu (uchylony)

Na podstawie art. 9 Statutu Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 9 lutego 2006 r., w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Koronnego Czarnolasu przedłożonym dnia 28 maja 2006 r. zarządzam, jak następuje:

Art. 1.

Na czas wydania niniejszego dekretu zawieszam moc obowiązywania Postanowienia Księcia w sprawie powołania Regenta z dnia 11 maja 2006 r.

Art. 2.

Art. 2 ust. 3 Statutu Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 9 lutego 2006 r. („Terenem, na którym znajduje się Miasto Czarnolas, jest KOR1610”) otrzymuje brzmienie: „Terenem, na którym znajduje się Miasto Czarnolas, jest KOR1812”.

Art. 3.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny