Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 4878 [X]

Grodzisk, dnia 9 października 2011 r.

Uchwała Sejmu

w sprawie powierzenia Księciu wykonywania obowiązków Kanclerza

§1

Sejm Księstwa Sarmacji powierza Jego Książęcej Mości wykonywanie obowiązków Kanclerza.

§2

Uchwała jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz hr. Suszek-Chojnacki,
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny