Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Kasztelania CzarnoleskaRozporządzenia i postanowienia Kasztelana, poz. 4950 [X]

Czarnolas, dnia 10 listopada 2011 r.

Proklamacja Czarnoleska

o odbudowie miasta

Wasza Książęca Mość,
Panowie i Panie Szlachta,
Obywatele i Mieszkańcy,
Czarnolesianie Krwi i Serca,

MY, NIŻEJ PODPISANI CZARNOLESIANIE, OBWIESZCZAMY, CO NASTĘPUJE:

Art. 1. [Miasto Czarnolas]

Proklamujemy niniejszym powstanie odrodzonego miasta Czarnolasu.

Art. 2. [Dziedzictwo]

Uznajemy budowane od roku 2006 dziedzictwo miasta Czarnolasu i zobowiązujemy się do jego stosownego zabezpieczenia.

Art. 3. [Przynależność miasta]

Miasto Czarnolas odtwarza się w ramach prowincji — Gellonii i Starosarmacji.

Art. 4. [Kierownictwo]

 1. Z uwagi na wieloletni wkład w budowę fundamentów organizacyjnych, społecznych, prawnych i nadbudowy narracyjnej miasta, wieloletnie przewodzenie miastu, promowanie go i finansowanie, misję odbudowy miasta Czarnolasu, tj. w szczególności legitymację do:
  • sprawowania władzy w mieście
  • reprezentowania jego interesów
  • stanowienia prawa miejscowego
  • kształtowania kierunków dalszej odbudowy
  przyznajemy Prześwietnemu JAKUBOWI BAKONYI.
 2. W ramach realizacji powyższego powierzamy Prześwietnemu JAKUBOWI BAKONYI tytuł Kasztelana Czarnoleskiego jako naczelnika miasta oraz wyrażamy zgodę, aby miasto Czarnolas przeszło na jego własność prywatną.
 3. W uznaniu niemniejszych zasług, funkcję zastępcy i tytuł pierwszego Podkasztelana Czarnoleskiego w odbudowanym mieście Czarnolas przyznajemy Wielomożnemu KRZYSZTOFOWI CZUGALE.

Art. 5. [Zasłużeni]

Zobowiązujemy się otoczyć należną opieką i czcią osoby zasłużone dla miasta Czarnolasu w przeszłości, które postanowią powrócić na łono ziemi czarnoleskiej. W szczególności są to (chronologicznie):

Art. 6. [Program odbudowy]

Ustala się następujące priorytety odbudowy miasta:

Art. 7. [Przestrzeń publiczna]

 1. Przestrzeń publiczną miasta postanawiamy utworzyć w ramach Forum Centralnego Księstwa Sarmacji oraz profilu miasta w systemie Złota Wolność.
 2. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia i zaadaptowania treści z dotychczasowej strony internetowej miasta: www.czarnolas.sarmacja.org.

Art. 8. [Święto]

Dzień 9 listopada ustanawiamy lokalnym Świętem Odbudowy Czarnolasu.

Art. 9. [Klauzula odpowiedzialności]

My, niżej podpisani, w obliczu Księcia Sarmacji, Narodu Sarmackiego, wszelkiego absolutu i siebie samych czynimy się gwarantami postanowień niniejszej proklamacji. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za przetrwanie i rozwój odrodzonego miasta Czarnolasu.

(—) Jakub hr. Bakonyi
Kasztelan Czarnoleski (2006–2010)

(—) Adam bnt Grzelązka
Ojciec Założyciel, Kasztelan (2006)

(—) Henryk K. mar. Leszczyński
Podkasztelan Czarnoleski (2006–2010)

(—) Krzysztof v-hr. Czugała
Podkasztelan Czarnoleski (2006–2010)

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny