Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 514 [X]

Grodzisk, dnia 12 czerwca 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji

o zmianie Statutu Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 20 Statutu Książęcego Miasta Grodziska z dnia 30 czerwca 2005 r., w związku z wnioskiem Rady Książęcego Miasta Grodziska wyrażonym w uchwale z dnia 10 czerwca 2006 r. zarządzam, jak następuje:

Art. 1.

Art. 15 ust. 4 Statutu Książęcego Miasta Grodziska z dnia 30 czerwca 2005 r. („Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska przedstawia Księciu uchwałę do podpisu. Książę podpisuje uchwałę w ciągu siedmiu dni lub odmawia jej podpisania, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem państwowym lub statutem. Jeżeli Książę nie zajmie stanowiska w ciągu siedmiu dni od dnia przedstawienia uchwały, uchwałę uznaje się za podpisaną”) otrzymuje brzmienie: „Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska przedstawia przyjętą uchwałę do zatwierdzenia właściwemu ministrowi”.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny