Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5192 [X]

Grodzisk, dnia 14 marca 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 148

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W art. 44 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. dodaje się pkt 4 w brzmieniu „zakłócanie spokoju lub porządku publicznego”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny