Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 5234 [X]

Grodzisk, dnia 1 kwietnia 2012 r.

Uchwała Sejmu

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie asesorów Sądu Koronnego

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. Sejm wyraża zgodę na powołanie przez Księcia, na trzymiesięczną kadencję, asesorów Sądu Koronnego:
— JKW Michała Feliksa,
— Mikołaja mar. Arpeda-Muzyka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj mar. Wiśnicki,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny