Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 5235 [X]

Grodzisk, dnia 1 kwietnia 2012 r.

Uchwała Sejmu

w sprawie wniosku o pozbawienie obywatelstwa sarmackiego

§1

Na podstawie art. 8a Ustawy Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim Sejm składa na ręce Waszej Książęcej Mości wniosek o pozbawienie obywatelstwa sarmackiego
Akrypy (AE653),
którego czyny były sprzeczne z rotą przysięgi obywatelskiej. Wyżej wymieniony, mimo ostrzeżenia przez władze publiczne o konsekwencjach, uczestniczył w działaniach skierowanych bezpośrednio w naruszenie porządku i spokoju publicznego Księstwa Sarmacji.

§2

Uchwała jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj mar. Wiśnicki,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny