Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5245 [X]

Grodzisk, dnia 3 kwietnia 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 150

o zmianie Ustawy o prefektach

Art. 1.


W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Art. 9 ust. 3 staje się ust. 4;
2) Dodaje się art. 9 ust. 3 w brzmieniu „Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny”.

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny