Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5283 [X]

Grodzisk, dnia 28 kwietnia 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 156

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W art. 44 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „[Zabronione pod groźbą kary więzienia do siedmiu dni jest:] mogące godzić w dobrą opinię o Narodzie Sarmackim zakłócanie spokoju lub porządku publicznego w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny