Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5357 [X]

Grodzisk, dnia 4 czerwca 2012 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o zmianie Rozporządzenia Kanclerza o finansach publicznych

Art. 1.

W Rozporządzeniu Kanclerza o finansach publicznych z dnia 30 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 2a ust. 2 („Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,1 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą obywateli sarmackich zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą obywateli sarmackich”) otrzymuje brzmienie „Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,08 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą obywateli sarmackich zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą obywateli sarmackich”;
  2. Art. 2a ust. 3 („Wysokość subwencji dla prowincji obliczoną zgodnie z ust. 2 pomniejsza się o część poprzedniej subwencji niewykorzystaną lub wykorzystaną z naruszeniem warunków subwencji”) otrzymuje brzmienie „Wysokość subwencji dla prowincji obliczoną zgodnie z ust. 2 pomniejsza się o części poprzednich subwencji niewykorzystane lub wykorzystane z naruszeniem warunków subwencji”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Grigorij Ronnie bnt Karakachanow,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny