Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5378 [X]

Grodzisk, dnia 15 czerwca 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 157

o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 8 ust. 2 („Głos o sile 2 przysługuje obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, zwanemu dalej «aktywnym obywatelem»”) otrzymuje brzmienie: „Głos o sile 4 przysługuje obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, zwanemu dalej «aktywnym obywatelem»”;
  2. Art. 8 ust. 3 („Głos o sile 3 przysługuje aktywnemu obywatelowi posiadającemu tytuł szlachecki”) otrzymuje brzmienie „Głos o sile 6 (na listę kandydatów) i 4 (na kandydata) przysługuje aktywnemu obywatelowi posiadającemu tytuł szlachecki”;
  3. Art. 8 ust. 4 („Głos o sile 4 przysługuje aktywnemu obywatelowi posiadającemu tytuł książęcy lub arystokratyczny”) otrzymuje brzmienie „Głos o sile 8 (na listę kandydatów) i 4 (na kandydata) przysługuje aktywnemu obywatelowi posiadającemu tytuł książęcy lub arystokratyczny”;
  4. Art. 10 ust. 5 („W ramach listy kandydatów mandaty uzyskują kandydaci poparci przez kolejno największą liczbę wyborców. W przypadku równości głosów mandat uzyskuje kandydat umiesz-czony wyżej na liście kandydatów”) otrzymuje brzmienie „W ramach listy kandydatów mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów mandat uzyskuje kandydat poparty przez większą liczbę wyborców, a jeżeli i te liczby są równe — kandydat umieszczony wyżej na liście kandydatów”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny