Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 541 [X]

Grodzisk, dnia 25 czerwca 2006 r.

Uchwała Izby Poselskiej

w sprawie wyrażenia przez Izbę Poselską zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Łukasza bnt. Kowalskiego

§ 1.

Izba Poselska, na podstawie przepisu art. 19 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, wyraża zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Łukasza bnt. Kowalskiego za czyn określony we wniosku Sądu Krajowego Mandragoratu Wandystanu z dnia 16 czerwca 2006 r. (sygn. akt KRw I 1/06).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Michał bar. Radecki,
Marszałek Izby Poselskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny