Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 543 [X]

Grodzisk, dnia 25 czerwca 2006 r.

Uchwała Izby Poselskiej

o zmianie Regulaminu Izby Poselskiej (uchylony)

§ 1.

Art. 9 ust. 2 Uchwały Izby Poselskiej nr 7 — Regulaminu Izby Poselskiej z dnia 10 kwietnia 2005 r. („Wniosek o przyjęcie projektu w całości, bądź o odrzucenie projektu w całości, nie może być zgłoszony wcześniej niż 3 dni po rozpoczęciu debaty nad zgłoszonym projektem”) otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyjęcie projektu w całości, bądź o odrzucenie projektu w całości, nie może być zgłoszony wcześniej, niż po upływie 24 godzin od rozpoczęcia debaty nad zgłoszonym projektem”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Michał bar. Radecki,
Marszałek Izby Poselskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny