Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 545 [X]

Grodzisk, dnia 26 czerwca 2006 r.

Postanowienie Ministra-Kanclerza

w sprawie powołania Wiceministrów

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 305 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2006, powołuję Pana Pawła Staszka na urząd Wiceministra Finansów i Gospodarki i określam jego wynagrodzenie na 20 libertów miesięcznie.

§ 2.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 305 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2006, powołuję Pana Jarosława Sadowskiego na urząd Wiceministra Finansów i Gospodarki i określam jego wynagrodzenie na 20 libertów miesięcznie.

§ 3.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 305 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2006, powołuję Pana Michała Radeckiego na urząd Wiceministra Dziedzictwa Narodowego i określam jego wynagrodzenie na 20 libertów miesięcznie.

§ 4.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 305 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2006, powołuję Pana Krzysztofa Szymańskiego na urząd Wiceministra Spraw Zagranicznych i określam jego wynagrodzenie na 20 libertów miesięcznie.

§ 5.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 305 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2006, powołuję Pana Michała Dahlke na urząd Wiceministra Spraw Obywatelskich i określam jego wynagrodzenie na 20 libertów miesięcznie.

§ 6.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Minister-Kanclerz,
Maciej mar. Poleszczyk h.Utopia

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny