Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 578 [X]

Grodzisk, dnia 14 lipca 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 7 lipca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Filip \'Filet\' Malczak
Data i miejsce urodzenia: 20 Grudnia 1990 Głogów
Miejsce zamieszkania: Wrocław
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2004-12-23 (560)
Identyfikator: A2756

Staram się być aktywnym mieszkańcem Sarmacji. Mam doświadczenie
życiowe w tym państwie (żyje tu już od 560 dni). Pracuje na
0.5 etatu w Syriuszu a obecnie poszukuję pracy 'realnej'. Nie
jestem bierny w dyskusjach na LDKS, staram się wypowiadać na
wszystkie tematy. Dążę do samorozwoju i udoskonalania własnych
umiejętności. Staram się pomagać innym Sarmatom. Stworzyłem
3 odsłonę programu SarmaTool i udostępniłem ją za darmo.
Deklaruję moje uczestnictwo w wielu akcjach mających na
celu podniesienie standardów życia w Sarmacji. Nie jestem
obojętny na sprawy publiczne. Z pomocą Boga i Księcia będe
aktywnie uczestniczył w życiu naszego państwa.

Malczak

Adres IP: 83.27.42.78
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; pl; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefox/1.5.0.4-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 9 lipca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Aleksander Nowak
Data i miejsce urodzenia: 17 luty 1993 r. Bydgoszcz
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-06-16 (23)
Identyfikator: A7308

Wasza Wysokość!

Niniejszym ośmielam się złożyć na ręce Waszej Wysokości wniosek
o nadanie mi obywatelstwa sarmackiego. mieszkańcem księstwa
jestem od 23 dni. Chciałbym przyczynić się do dalszego rozwoju
Sarmacji, zrezygnowałem dla niej z Natanii, gdzie zajmowałem
stanowisko Premiera, Ministra Sprawiedliwości oraz posła na sejm,
przez dłuższy okres byłem obywatelem królestwa dreamlandu.
Opóściłem Natanię, ponieważ nie spełniałem się w niej, jest tam
zbyt mała ilość mieszkańców, abym mógł tam się wykazać (przy
całym szacunku dla Natanii, którą cenię). W Sarmacji mam szanse
działać i tym przyczynić się do dalszych sukcesów Księstwa Sarmacji.
Pragnę zapewnić Waszą Wysokość, iż po uzyskaniu obywatelstwa nie
stanę się matrwą duszą - tak jak dzieje się to w wielu przypadkach,
i jest to problem wszystkich Państw Wirtualnych, który należy
zwalczyć. W KS chciałbym sprawdzić się na arenie politycznej
i w przyszłości wystartować w wyborach do Izby Poselskiej. W dniu
26 czerwca 2006 roku, ówczesny Namiestnik Hrabstwa Gellonii powołał
mnie na urząd Burmistrza miasta Fer, lecz z powodu zbyt krótkiego
czasu zamieszkania w Księstwie Minister Samorządu Terytiorialnego
odmówił zatwierdzenia edyktu Namiestnika w sprawie mojego powołania,
lecz wyrażam szczerą chęć objęcia tej funkcji za 8 dni, kiedy to
będę spełniał warunek okresu zamieszkania. Mam wiele pomysłów na
rozwój miasta, które chciano mi powierzyć. W związku z powyższym
proszę o pozytywne rozpatrzenie mego wniosku. 

Aleksander Nowak

Adres IP: 83.8.224.73
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada Plus 5.6)

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny