Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 579 [X]

Grodzisk, dnia 15 lipca 2006 r.

Postanowienie Ministra-Kanclerza

w sprawie powołania Wiceministrów

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 305 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2006, powołuję Pana Timiosa v-hr. Kiechajasa na urząd Wiceministra Samorządu Terytorialnego i określam jego wynagrodzenie na 20 libertów miesięcznie.

§ 2.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 305 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2006, powołuję Pana Aleksandra Nowaka na urząd Wiceministra Finansów i Gospodarki i określam jego wynagrodzenie na 20 libertów miesięcznie.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Minister-Kanclerz,
Maciej mar. Poleszczyk h.Utopia

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny