Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 586 [X]

Grodzisk, dnia 23 lipca 2006 r.

Postanowienie Ministra-Kanclerza

w sprawie odwołania Wiceministra

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 305 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2006, odwołuję Pana Aleksandra Nowaka z urzędu Wiceministra Finansów i Gospodarki.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Minister - Kanclerz
Maciej mar. Poleszczyk h. Utopia

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny