Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 596 [X]

Grodzisk, dnia 1 sierpnia 2006 r.

Uchwała Izby Senatorskiej

w sprawie przedinternetowej historii Księstwa Sarmacji i odwołań do narodów i państw trzecich

My, Senatorowie Księstwa Sarmacji, stanowczo sprzeciwiamy się tworzeniu historii przedinternetowej Księstwa Sarmacji w oderwaniu od historii innych wirtualnych państw i narodów. Niedopuszczalne jest, by w procesie spisywania historii nawiązującej do dziejów innych państw i narodów, nie brać pod uwagę ich historii, zdania, czci i honoru.

Świat wirtualny jest całością, w której funkcjonuje Księstwo Sarmacji. Księstwo Sarmacji istnieje obok innych krajów i narodów. Uszanowanie ich i współpraca to nasz obowiązek. Nie jest dopuszczalne uderzanie w ten szacunek poprzez zarzucanie innym państwom i narodom czynów powszechnie uznanych za potworne.

Stanowczo sprzeciwiamy się spisywaniu historii Księstwa Sarmacji bez konsultacji z państwami, do historii których ta nawiązuje. Apelujemy do najwyższych władz Księstwa Sarmacji o wywarcie wpływu na proces powstawania przedinternetowej historii Księstwa Sarmacji, i objęcia tego procesu swym najwyższym autorytetem. Jesteśmy przekonani, że będzie to wystarczająca gwarancja tego, że historia Księstwa Sarmacji nie powstanie w sprzeczności i opozycji do historii innych państw i narodów.

(—) Robert Janusz markiz C*****ski
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny