Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6011 [X]

Grodzisk, dnia 10 czerwca 2013 r.

Obwieszczenie Księcia

w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 3 i 4 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 10 listopada 2011 r., stwierdzamy wybór PAULINY IVETTE s. d. BUDDUS na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

Uprawnieni wyborcy dokonywali wyboru, oddając głos za lub przeciw jedynej zgłoszonej kandydaturze; mogli także oddawać głosy puste.

  1. Uprawnionych do głosowania: 22 obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Premiera Gellonii i Starosarmacji,
  2. Oddanych głosów: 13 (59,09%),
  3. Oddanych głosów pustych: 2 (15,38%),
  4. Głosów oddanych za wyborem: 11(100% głosów niepustych),
  5. Głosów oddanych przeciw wyborowi: 0 (0% głosów niepustych).

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny