Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6027 [X]

Grodzisk, dnia 24 czerwca 2013 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie powołania Rządu Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji:

  1. Mirosława Kryńskiego — na urząd Ministra Stosunków Międzysamorządowych, właściwego w sprawach nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi samorządami,
  2. Tytusa Aureliusza — na urząd Ministra Kultury i Sztuki, właściwego w sprawach wymienionych.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie od dnia po dniu ogłoszenia.

(—) Paulina Ivette Buddus,
Premier Gellonii i Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny