Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6155 [X]

Grodzisk, dnia 2 października 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 187

o zamkniętym przepływie pieniądza (uchylony)

Art. 1. [Przepływ pieniądza]

  1. Sprzedaż pracy jest finansowana z budżetu Rady Ministrów.
  2. Środki ze sprzedaży gospodarstw prywatnych, rozwoju miejscowości, uzupełniania kantyn miejskich oraz sprzedaży znaczków pocztowych stanowią dochód Rady Ministrów.

Art. 2. [Zmiana Ustawy o finansach publicznych]

W załączniku do Ustawy Sejmu nr 178 o finansach publicznych z dnia 1 lipca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Punkt II.2 („Podatek od sprzedaży pracy płatny w wysokości 20%, gdzie 12% jest płatne na rzecz na rzecz Rady Ministrów, 8% na rzecz Księcia”) otrzymuje brzmienie „Podatek od sprzedaży pracy płatny na rzecz Rady Ministrów w wysokości od 0% do 25%”;
  2. Skreśla się punkt II.3 („Podatek od zakupu gospodarstwa prywatnego w wysokości 5% płatny na rzecz na rzecz Rady Ministrów”);
  3. Skreśla się punkt II.4 („Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 5% płatny na rzecz Rady Ministrów”);
  4. Punkt III.2 („Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 0% do 5%”) otrzymuje brzmienie „Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 0% do 15%”.

Art. 3. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą wprowadzenia zmian w systemach informatycznych, nie później jednak niż po upływie 14 dni od dnia publikacji.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny