Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 6167 [X]

Grodzisk, dnia 4 października 2013 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie zarządzenia ćwiczeń obrony cywilnej

§1


Zarządza się ćwiczenia obrony cywilnej w terminie od godz. 19:00 dn. 4.10.13 do godz. 03:00 dn. 6.10.13.

§2

  1. Mieszkaniec w wyznaczonym terminie udaje się do schronu celem przećwiczenia postępowania w sytuacji kryzysowej.
  2. Miszkaniec melduje w wątku "schron" swoją obecność Kierownikowi Schronu Danielowi Łukaszowi.


§3

Mieszkańcowi wypłaca się dodatek w wysokości 1000 libertów za obecność w ćwiczeniach.

§4

Mieszkańcowi tworzy się kartę ćwiczeń oraz odznacza się odbyte ćwiczenia obrony cywilnej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Misza Korab-Kaku,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny