Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 6187 [X]

Grodzisk, dnia 14 października 2013 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie wysokości podatku od pracy (uchylony)

§1

Na podstawie Ustawy Sejmu nr 178 o finansach publicznych Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki podatku od sprzedaży pracy na poziomie 21%.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 października 2013 r. i traci moc 15 listopada 2013 r.

(—) Misza Korab-Kaku,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny