Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6262 [X]

Grodzisk, dnia 15 listopada 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 199

o zmianie Ustawy o Naczelnej Izbie Architektury

Art. 1.

Art. 3 Ustawy Sejmu nr 175 o Naczelnej Izbie Architektury z dnia 11 maja 2013 r. („W obradach Izby mają prawo uczestniczyć, jako obserwatorzy, Marszałek Sejmu, minister właściwy do spraw finansów oraz przedstawiciele klubów poselskich”) otrzymuje brzmienie „W obradach Izby mają prawo uczestniczyć, jako obserwatorzy, Marszałek Sejmu, minister właściwy do spraw finansów, przedstawiciele klubów poselskich oraz przedstawiciel Księcia”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny