Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Naczelnej Izby Architektury, poz. 6360 [X]

Grodzisk, dnia 15 stycznia 2014 r.

Uchwała Naczelnej Izby Architektury

w sprawie zasad likwidacji miejscowości

§ 1.

Likwidacja miejscowości, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych i gospodarce, polega na:

  1. ukryciu miejscowości w wykazach miejscowości,
  2. uniemożliwieniu zamieszkania w miejscowości,
  3. przesiedleniu mieszkańców do miejscowości wskazanej w uchwale Rady Ministrów,
  4. likwidacji ulepszeń miejscowości (poziomu industrializacji),
  5. likwidacji posiłków w kantynie miejscowości,
  6. przekazaniu środków pieniężnych znajdujących się na rachunku miejscowości na rachunek właściciela,
  7. usunięciu miejscowości z mapy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny