Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6460 [X]

Grodzisk, dnia 9 kwietnia 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 209

o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim

Art. 1.

Art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obywatelstwie sarmackim („[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 14 dni i opublikował co najmniej 20 wypowiedzi na Forum Centralnym lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”) otrzymuje brzmienie „[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 14 dni i, jako obywatel, spełniałby kryterium określone w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny