Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6630 [X]

Grodzisk, dnia 23 czerwca 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 220

o aktywności poza miejscami publicznymi

Art. 1.

W Ustawie o obywatelstwie sarmackim dodaje się art. 5a o tytule „Aktywność poza miejscami publicznymi” w brzmieniu:

  1. Mieszkańcowi mogą zostać przyznane punkty za aktywność poza miejscami publicznymi; nie więcej niż 10 punktów w okresie 30 dni.
  2. Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, mogą przyznawać Książę, Kanclerz, namiestnicy prowincji i przedstawiciel sarmackiego kanału IRC.
  3. Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się przez 30 dni od dnia ich przyznania w kryterium aktywności, o którym mowa w art. 5 ust. 1.
  4. Postanowienia organów, o których mowa w ust. 2, wskazują aktywność, za którą zostały przyznane punkty.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny