Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6690 [X]

Grodzisk, dnia 24 lipca 2014 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie powołania członka Wysokiej Komisji do spraw Rankingu (uchylony)

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o rankingu prowincji powołuję RATTUSA hr. NORVEGICUSA-CHOJNACKIEGO na funkcję członka Wysokiej Komisji do spraw Rankingu.

(—) Calisto dssa Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny