Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6701 [X]

Grodzisk, dnia 31 lipca 2014 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie powołania muzyka (uchylony)

1.

Powołuję Pana Richarda Hookera na stanowisko  Muzyka w Gellonii i Starosarmacji.

2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny