Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 677 [X]

Grodzisk, dnia 18 września 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia wyboru Burmistrza Miasta Koronnego Czarnolasu (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 3 Statutu Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 9 lutego 2006 r. oraz art. 3 Dekretu o wyborze Burmistrza Miasta Koronnego Soli z dnia 14 stycznia 2005 r. (§ 3 Przepisów wprowadzających Statut Miasta Koronnego Czarnolasu), w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Karola Marcjana w dniu 12 września 2006 r., zarządzam wybór Burmistrza Miasta Koronnego Czarnolasu.

§ 2.

Wybór zostanie przeprowadzony według następującego kalendarza:

  1. 19-23 września 2006 r.: zgłaszanie kandydatur,
  2. 25-29 września 2006 r.: oddawanie głosów.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny