Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Naczelnej Izby Architektury, poz. 6809 [X]

Grodzisk, dnia 15 sierpnia 2014 r.

Uchwała Naczelnej Izby Architektury

w sprawie podziału niektórych zadań między organami administracji państwowej

§ 1.

Naczelna Izba Architektury podaje do publicznej wiadomości podział niektórych zadań między organami administracji państwowej:

Zadanie Właściwy organ
1 Obywatelstwo (nadawanie, stwierdzanie utraty, pozbawianie) Książę
2 Dodawanie herbów do profilów mieszkańców Książę
3 Rejestracja małżeństw Książę
4 Edycja profilów mieszkańców (bez rejestracji małżeństw) Prefekt Generalny
Rada Ministrów
5 Ukrywanie artykułów na stronie głównej Prefekt Generalny
Rada Ministrów
6 Edycja artykułów i komentarzy Prefekt Generalny
Rada Ministrów
7 Zarządzanie rotatorem artykułów na stronie głównej Rada Ministrów
8 Rejestracja instytucji Rada Ministrów
9 Rejestracja partii politycznych Rada Ministrów
10 Rejestracja agencji prasowych Rada Ministrów
11 Administracja Forum Centralnym Rada Ministrów
12 Moderowanie Forum Centralnego (bez działów urzędowych) Prefekt Generalny
Rada Ministrów
13 Artykuły na Medal Rada Ministrów
14 Osadzanie w więzieniu Prefekt Generalny
Trybunał Koronny
15 Dziennik Praw Rada Ministrów
16 Kącik propagandowy Rada Ministrów
Zadania wyżej niewymienione Naczelna Izba Architektury

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Traci moc Uchwała Naczelnej Izby Architektury w sprawie podziału niektórych zadań między organami administracji państwowej z dnia 19 października 2013 r.

(—) Daniel Chojnacki,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny