Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 688 [X]

Grodzisk, dnia 19 września 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie desygnowania Rządu

§ 1.

Na podstawie art. 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 324 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 19 września 2006 r. desygnuję Pana KRZYSZTOFA KONIASA na urząd Ministra—Kanclerza.

§ 2.

Na podstawie art. 3 powołanego dekretu, w związku z wnioskiem przedłożonym dnia 19 września 2006 r. przez desygnowanego Ministra–Kanclerza, Pana KRZYSZTOFA KONIASA, desygnuję:

  1. Pana WIKTORA hrabiego SZPUNARA na urząd Ministra Kultury,
  2. Pana ALEKSANDRA NOWAKA na urząd Ministra Finansów i Gospodarki,
  3. Pana TOMASZA LEWANDOWSKIEGO na urząd Ministra Promocji,
  4. Pana MICHAŁA baroneta DAHLKEGO na urząd Ministra Samorządu Terytorialnego,
  5. Pana ZBYSZKA kawalera CZEKAŃSKIEGO na urząd Ministra Spraw Obywatelskich,
  6. Pana MATWIEJA markiza SKARBNIKOWA na urząd Ministra Spraw Zagranicznych.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny