Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 696 [X]

Grodzisk, dnia 24 września 2006 r.

Obwieszczenie

o wyborze Burmistrza Miasta Koronnego Czarnolasu (uchylony)

Na podstawie art. 5 p. 3 Dekretu Księcia Sarmacji o wyborze Burmistrza Miasta Koronnego Soli z dnia 14 stycznia 2006 r. stwierdzam wybór Pana JAKUBA BAKONYI na urząd Burmistrza Miasta Koronnego Czarnolasu.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny