Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6973 [X]

Grodzisk, dnia 3 października 2014 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

o zmianie Ustawy Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki (uchylony)

W Kodeksie Gellońsko-Starosarmackim z dnia 17 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 16. (Symbole, stolica i święta prowincji”) otrzymuje brzmienie: “Symbole, hymn, stolica i święta prowincji”.
2. Dodaje się Art. 16., ust. 5 w brzmieniu: “Hymn Gellonii i Starosarmacji to melodia Porilaisten marssi.”.

W Ustawie Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 17 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 16. [Symbole, stolica i święta prowincji] otrzymuje brzmienie: [Symbole, hymn, stolica i święta prowincji].
  2. Dodaje się Art. 16., ust. 5 w brzmieniu: “Hymn Gellonii i Starosarmacji to melodia Porilaisten marssi.”.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

(—) Rattus Norvegicus-Chojnacki,
Marszałek Rady Gellonii i Starosarmacjii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny