Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7097 [X]

Grodzisk, dnia 30 listopada 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 232

o zmianie Ustaw o Trybunale Koronnym i o finansach publicznych (uchylony)

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. dokonuję się następujących zmian:

  1. W art. 5. ust. 1. dodaje się pkt 4. o brzmieniu: „potwierdzenie przelewu opłaty od rozpatrzenia sprawy”.
  2. W art. 5. dodaje się ust. 6. o brzmieniu: „Książę (Marszałek) na umotywowany wniosek może postanowić o odstąpieniu od wymogu wniesienia opłaty”.

Art. 2.

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:

  1. W art. 3. dodaje się ust. 11. o brzmieniu: „Opłata od wniesienia prywatnego aktu oskarżenia lub prywatnego pozwu przed Trybunałem Koronnym wynosi 3950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów”.
  2. W art. 3. dodaje się ust. 12. o brzmieniu: „Opłata od wniesienia prywatnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed Trybunałem Koronnym wynosi 1950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów”.

Art. 3.

  1. Ustawa wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu.
  2. Dotychczas złożone wnioski w Trybunale Koronnym rozpatrywane są bez uwzględnienia opłat.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny