Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7098 [X]

Grodzisk, dnia 30 listopada 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 233

o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

W art. 5 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Na końcu ust. 2 zd. 1, po przecinku, dodaje się słowa: „z zastrzeżeniem przepisu ust. 3”;
  2. Dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Wyłącznie obywatele, którzy przynajmniej w połowie spełnili kryterium aktywności, o którym mowa w ust. 1, mają prawo do sprawowania w samorządach funkcji publicznych innych niż namiestnik prowincji”; numerację pozostałych ustępów i odesłania do nich zmienia się odpowiednio;
  3. Na końcu ust. 4 dodaje się zdanie: „Utratę funkcji przez Marszałka Sejmu, Kanclerza oraz namiestnika prowincji stwierdza Książę”.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny