Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7136 [X]

Grodzisk, dnia 15 listopada 2014 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie nadania odznaczeń prowincji (uchylony)

Na podstawie  art. 10 i 18 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego zaświadczam, że:

Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka

ogromny wysiłek i mnóstwo pracy w rozwój Gellonii i Starosarmacji włożyła, a sprawując urząd Wicepremiera i Ministra Dziedzictwa Narodowego wspaniałe wyniki osiągnęła oraz położyła znaczne zasługi dla prowincji w uznaniu których została odznaczona Złotym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz otrzymała nagrodę w wysokości 20 000 libertów;

Rattus hrabia Norvegicus-Chojnacki

ogromny wysiłek i mnóstwo pracy w rozwój Gellonii i Starosarmacji włożył, a sprawując urząd Marszałka Rady, Ministra Infrastruktury, Trenera oraz Łowcy Głów wspaniałe wyniki osiągnął oraz położył znaczne zasługi dla prowincji w uznaniu których został odznaczony Złotym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz otrzymał nagrodę w wysokości 20 000 libertów;

Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov

aktywnie w życiu Gellonii i Starosarmacji uczestniczył a także nieprzerwalnie redagując GiSletter i Obroną Cywilną Feru dowodząc położył znaczne zasługi dla prowincji w uznaniu których został odznaczony Srebrnym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz otrzymał nagrodę w wysokości 12 500 libertów;

Zbyszko diuk von Thorn-Broniek

aktywnie w życiu Gellonii i Starosarmacji uczestniczył a także sprawnie prowincją kierując położył znaczne zasługi dla prowincji w uznaniu których został odznaczony Srebrnym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz otrzymał nagrodę w wysokości 12 500 libertów;

Remigiusz Lwowski

aktywnie w życiu Gellonii i Starosarmacji uczestniczył a także tworząc cykl "Piraci z Tropicany" i zakładając Białą Gwardię Słońca do rozpowszechniania kultury prowincji się przyczynił oraz położył znaczne zasługi dla prowincji w uznaniu których został odznaczony Srebrnym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz otrzymał nagrodę w wysokości 12 500 libertów;

Tomasz Liberi

aktywnie w życiu Gellonii i Starosarmacji uczestniczył a także Obroną Cywilną Grodziska przykładnie dowodził oraz położył znaczne zasługi dla prowincji w uznaniu których został odznaczony Brązowym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz otrzymał nagrodę w wysokości 7 500 libertów;

Piotr Xiński

aktywnie w życiu Gellonii i Starosarmacji uczestniczył, a także wzorowo obowiązki Heraldyka wykonywał oraz położył znaczne zasługi dla prowincji w uznaniu których został odznaczony Brązowym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz otrzymał nagrodę w wysokości 7 500 libertów;

Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov

aktywnie w życiu Gellonii i Starosarmacji uczestniczył, oraz położył znaczne zasługi dla prowincji w uznaniu których został odznaczony Brązowym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz otrzymał nagrodę w wysokości 7 500 libertów;

Julian Fer

aktywnie w życiu Gellonii i Starosarmacji uczestniczył, oraz położył znaczne zasługi dla prowincji w uznaniu których został odznaczony Brązowym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz otrzymał nagrodę w wysokości 7 500 libertów.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny