Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7199 [X]

Grodzisk, dnia 10 stycznia 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 236

o zmianie danych osobowych przez prefektów

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. dodaje się art. 7f o tytule „Zmiana danych osobowych i wizerunku”, w brzmieniu „Prefekt może dokonać zmiany obraźliwego, wyzywającego albo poniżającego imienia i nazwiska, pseudonimu, awatara lub podpisu w miejscu publicznym”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny