Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7243 [X]

Grodzisk, dnia 1 lutego 2015 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie wypłaty premii za aktywność na forum (uchylony)

 

A5673 Calisto Norvegicus-Chojnacka - 4500 lt
AC474 Rattus Norvegicus-Chojnacki - 4500 lt
AF766 Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov - 3500 lt
AF299 Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov - 3000 lt
AF820 Remigiusz Lwowski - 3000 lt
AF827 Julian Fer - 2500 lt
A1070 Zbyszko von Thorn-Broniek - 2500 lt
AF039 Tomasz Liberi - 2000 lt
AD468 Tomasz Ivo Hugo - 2000 lt
AF891 Konrad Jakub Friedman von Clausewitz - 2000 lt
T1102 Leszek Chojnacki de Ruth - 2000 lt
AE494 Stone Cold Felimi-Liderski - 1500 lt
AF942 Feliks Artur Aleksander Sapieha - 1000 lt
AE913 Adunaphel Kovall - 1000 lt
A7782 Krzysztof Czuguł-Chan - 1000 lt
A9086 Rozkocjusz Aleksander Piriczewski - 500 lt

Na mocy Ustawy Gellonii i Starosarmacji o premiach za aktywność na forum prowincji postanawiam o wypłacie premii za miesiąc grudzień w wysokościach podanych poniżej:

 1. A5673 Calisto Norvegicus-Chojnacka - 4500 lt
 2. AC474 Rattus Norvegicus-Chojnacki - 4500 lt
 3. AF766 Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov - 3500 lt
 4. AF299 Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov - 3000 lt
 5. AF820 Remigiusz Lwowski - 3000 lt
 6. AF827 Julian Fer - 2500 lt
 7. A1070 Zbyszko von Thorn-Broniek - 2500 lt
 8. AF039 Tomasz Liberi - 2000 lt
 9. AD468 Tomasz Ivo Hugo - 2000 lt
 10. AF891 Konrad Jakub Friedman von Clausewitz - 2000 lt
 11. T1102 Leszek Chojnacki de Ruth - 2000 lt
 12. AE494 Stone Cold Felimi-Liderski - 1500 lt
 13. AF942 Feliks Artur Aleksander Sapieha - 1000 lt
 14. AE913 Adunaphel Kovall - 1000 lt
 15. A7782 Krzysztof Czuguł-Chan - 1000 lt
 16. A9086 Rozkocjusz Aleksander Piriczewski - 500 lt

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny