Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7244 [X]

Grodzisk, dnia 1 lutego 2015 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie wypłaty wynagrodzeń pracowników prowincji (uchylony)

Na podstawie Art. 11 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego przyznaję wynagrodzenia pracownikom prowincji za miesiąc styczeń według poniższego zestawienia:

  1. A5673 Calisto Norvegicus-Chojnacka - 5000 lt
  2. AC474 Rattus Norvegicus-Chojnacki - 5000 lt
  3. AF766 Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov - 3000 lt
  4. A1070 Zbyszko von Thorn-Broniek - 1000 lt

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny