Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7385 [X]

Grodzisk, dnia 16 kwietnia 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 246

o zmianie zasad przyznawania subwencji prowincjom (uchylony)

Art. 1.

Traci moc Ustawa Sejmu nr 224 o rankingu prowincji z dnia 20 lipca 2014 r.

Art. 2.

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dodaje się art. 8a o tytule „Subwencje dla prowincji”, w brzmieniu:

 1. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej ze wzoru w punkcie b).
 2. Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji oblicza się według wzoru „S = O × 300 + AO * 3500 + DO * 9000”, gdzie:
  1. „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji,
  2. „O” jest liczbą nieaktywnych obywateli sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
  3. „AO” jest liczbą aktywnych obywateli (posiadających nie więcej niż 59 pkt. aktywnosciowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji
  4. „DO” jest liczbą dobrych obywateli (posiadających co najmniej 60 pkt. aktywnosciowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji
 3. Obliczona kwota subwencji dla prowincji nie może być wyższa niż 100 000 lt.

Art. 3.

W zastępstwie subwencji, o których mowa w art. 6 uchylonej ustawy, z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje za styczeń, luty i marzec 2015 r. w wysokości:

 1. Za styczeń 2015 r. — 285800 lt, w tym:
  1. a. Królestwo Baridasu: 66700 lt,
  2. b. Gellonia i Starosarmacja: 75400 lt,
  3. c. Konsulat Sclavinii: 67800 lt,
  4. d. Królestwo Teutonii: 75900 lt.
 2. Za luty 2015 r. — 192400 lt, w tym:
  1. a. Królestwo Baridasu: 63500 lt,
  2. b. Gellonia i Starosarmacja: 52500 lt,
  3. c. Konsulat Sclavinii: 37600 lt,
  4. d. Królestwo Teutonii: 38800 lt.
 3. Za marzec 2015 r. — 268900 lt, w tym:
  1. a. Królestwo Baridasu: 83200 lt,
  2. b. Gellonia i Starosarmacja: 69000 lt,
  3. c. Konsulat Sclavinii: 60500 lt,
  4. d. Królestwo Teutonii: 56200 lt.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny