Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiKonstytucja Królestwa Teutonii, poz. 7509 [X]

Srebrny Róg, dnia 1 czerwca 2015 r.

Ustawa organiczna Senatu KT

o tymczasowej Radzie Królestwa (uchylony)

Artykuł 1

Rada Królestwa składa się z:

  1. Lorda Koadiutora jako przewodniczącego, powoływanego i odwoływanego przez Króla,
  2. Wskazanych edyktem Króla Urzędów Królestwa, o których mowa w Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich.

Artykuł 2

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

(—) Mateusz Wilhelm,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny