Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7561 [X]

Grodzisk, dnia 21 czerwca 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 250

o zmniejszeniu liczby posłów na Sejm

Art. 1.

Art. 5 ust. 6 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. („W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się, z zastrzeżeniem ust. 8: (1) 6 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 30, (2) 8 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 30 do 59, (3) 10 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 60 do 89, (4) 11 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 90”) otrzymuje brzmienie:

„W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się, z zastrzeżeniem ust. 8:

6 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 60,
8 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 60 do 89,
10 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 90 do 119,
12 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 120”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny