Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7641 [X]

Grodzisk, dnia 12 lipca 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 252

o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Art. 1.

Art. 6 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. („Prowincja może powołać nie więcej niż dwóch funkcjonariuszy na funkcje poborców podatkowych; przysługuje im prawo wglądu w stany i historie wszystkich rachunków bankowych oraz uprawnienie do pobierania podatków na rachunek prowincji, zgodnie z przepisami uchwalonymi przez prowincję”) otrzymuje brzmienie:

„Prowincja może powołać nie więcej niż dwóch funkcjonariuszy na funkcje poborców podatkowych; przysługuje im prawo wglądu w stany i historie wszystkich rachunków bankowych oraz uprawnienie do pobierania podatków i innych wierzytelności na rachunek prowincji, zgodnie z przepisami uchwalonymi przez prowincję”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny