Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 7643 [X]

Grodzisk, dnia 20 lipca 2015 r.

Uchwała Sejmu

w sprawie powierzenia Księciu wykonywania obowiązków Kanclerza

§1

Sejm Księstwa Sarmacji powierza Jego Książęcej Mości wykonywanie obowiązków Kanclerza.

§2

Uchwała jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny