Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8008 [X]

Grodzisk, dnia 27 listopada 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 266

o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z 12 kwietnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:

  1. Art. 4 ust. 1 pkt 1 („dwa tygodnie przed upływem kadencji Sejmu”) otrzymuje brzmienie: „trzy tygodnie przez upływem kadencji Sejmu”.
  2. Art. 5 ust. 5 („Termin zgłaszania list kandydatów i kandydatur nowych obywateli w wyborach do Sejmu lub na tron książęcy upływa nie wcześniej niż siedem dni od zarządzenia wyborów”) otrzymuje brzmienie: „Termin zgłaszania list kandydatów i kandydatur nowych obywateli w wyborach do Sejmu lub na tron książęcy upływa nie wcześniej niż siedem dni od zarządzenia wyborów i nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem głosowania”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny